In de zorg kennen we sinds een aantal jaren het Persoons Gebonden Budget: het PGB. Zelf je geld besteden aan zorg waar je recht op hebt.

Rijnstroom, PGB-bemiddelaars heeft de afgelopen jaren geconstateerd dat er een toenemende vraag is naar zelfregie binnen de zorgvraag en het zorgaanbod. Dit verschijnsel doet zich op de hele thuiszorgmarkt voor en is versterkt met de komst en groei van het PGB.

Rijnstroom Keurzorg kan bemiddelen tussen zorgvrager en zorgverlener.

Onze doelstelling is kwalitatief hoogwaardige, betaalbare en flexibele thuiszorg te leveren waarbij de continu´teit van de zorgverlening is gegarandeerd.

Klik hier voor onze meest
recente werving advertentie (pdf)